Text Box: Disclaimer
Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie de website van 4Performance Consultancy Coaching Counseling kunnen geen rechten worden ontleend. 4Performance Consultancy Coaching Counseling garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 4Performance Consultancy Coaching Counseling en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 4Performance Consultancy Coaching Counseling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 4Performance Consultancy Coaching Counseling worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van 4Performance Consultancy Coaching Counseling.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en de daaruitvoortvloeiende gevolgen. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van 4Performance Consultancy Coaching Counseling omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 
 
                                               
               
           
   

Menu

   
         
               
      Disclaimer  

Copyright by 4Performance 2007